قیمت اصلی ۴۹۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۳۰,۰۰۰ تومان است. %۱۴