قیمت اصلی ۵۳۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۷۹,۰۰۰ تومان است. %۱۰