قیمت اصلی ۵۹۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۰۵,۰۰۰ تومان است. %۱۵

متد|method