قیمت اصلی ۴۹۷,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۴۹,۰۰۰ تومان است. %۱۰

متد|method