قیمت اصلی ۳۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۷,۰۰۰ تومان است. %۳۸